Gedragpunt werkt samen met partners van verschillende samenwerkingsverbanden in Noord Holland. De deskundigen van Gedragpunt hebben diverse achtergronden wat zorgt voor een sluitend ondersteuningsaanbod voor kinderen en jongeren met gedragsvragen. Allen zijn wij post HBO geschoold op het gebied van stoornissen, begeleiding en coaching en werken wij nauw samen met onze partners in deze samenwerkingsverbanden. Soms is dat in een netwerk, soms in integrale kindcentra.

Welke samenwerkingsvorm ook: wij zoeken samen naar synergie, zijn flexibel en kijken vanuit onze kernwaarden altijd naar mogelijkheden.

Naast de trainingen en cursussen die u hier kunt vinden, bieden wij ondersteuning en advies bij gedragsproblematiek op kind-, klas-, leraar- en teamniveau.

 

U kunt denken aan:

 • Hoe kan de opvallende leerling het beste geholpen worden?
 • Adviseren en coachen van collega’s in de groep om de onderwijssituatie rondom de leerling (waar mogelijk) te verbeteren.
 • Opstellen van een leerlijn m.b.t. gedrag (omgaan met anderen, leren leren etc) met concrete doelen.
 • Adviseren en coachen van IB-ers.
 • Teamvoorlichting over stoornissen / gedragsproblemen / klassenmanagement m.b.t. deze onderwerpen.
 • Helpen bij het opstellen van een OPP.
 • Vraagbaak voor team/school m.b.t scholing.
 • Inzetten van een (interventie) traject voor de individuele leerling.
 • Helpen bij het opstellen en evalueren van groeidocumentatie, ondersteuning-arrangementaanvragen en handelingsplannen.
 • Crisisinterventies o.g.v. ‘moeilijke’ groepen/leerlingen.
 • Overige vragen op het gebied van Gedrag.

 

Susan de Bruin

Susan de Bruin is trainer en begeleider bij Gedragpunt. De jaren daarvoor, was zij full-time leerkracht van eindgroepen op het SBAO in Alkmaar. Zij heeft diverse studies en cursussen afgerond gericht op (speciaal) gedrag, coaching en training van individuen en teams, waaronder de Master SEN Gedragsspecialist, Positive Behavior Behavior Support coach en Train de Trainer (Karen de Galan). Haar hoofdwerkzaamheden zijn het implementeren van PBS en het uitvoeren van GGIGA (Goed Gedrag In de Groep Aanleren) op zowel basis- als voortgezet onderwijs. Daarnaast houdt zij zich bezig met coaching van leraren, het begeleiden van meidengroepen (meidenvenijn, sterke meiden training) en het geven van workshops en presentaties over omgaan met “lastig” gedrag. Ook op gebied van teamontwikkeling, het begeleiden van schoolteams, groepsdynamica en groepsontwikkeling kan zij de nodige ondersteuning bieden. Haar werkwijze is er op gericht dat er naast theoretische informatie, veel praktische tips gegeven worden, waarmee direct aan de slag gegaan kan worden.

 

Wendela Weel

Wendela Weel is begeleider en trainer bij Gedragpunt. Hier voor was zij werkzaam in het speciaal onderwijs. Naast PBS coach en Ggiga trainer is zij gespecialiseerd in het geven van trainingen op maat aan schoolteams over de meest uiteenlopende (gedrags)vraagstukken. Ook begeleidt/coacht zij regelmatig leerkrachten en leerlingen met de meest uiteenlopende hulpvragen.

 

 

Henriëtte Tilstra

Henriëtte Tilstra is begeleider, trainer en coach bij Gedragpunt sinds augustus 2008.  Zij  is ruim 30 jaar werkzaam geweest in het regulier onderwijs als leerkracht en IB-er. Naast  afgestudeerd Master SEN gedragsspecialist is ze ook trainer en coach van PBS (Positive Behavior Support of Goed gedrag kun je leren), geeft ze  gerichte groepstraining m.b.t. Ggiga (Gewenst gedrag in de groep aanleren),  individuele leerling training GOM (Gedrag Op Maat) en op aanvraag van de school kan een workshop over gedragsproblemen of gedragsstoornissen gegeven worden. Op gebied van teamontwikkeling, het begeleiden van schoolteams, groepsdynamica en groepsontwikkeling kan zij de nodige ondersteuning bieden. Haar werkwijze is er op gericht dat er veel praktische tips gegeven worden waarmee de school direct aan de slag gegaan kan worden.

 

Arthur Jansen

Arthur Jansen is ruim 10 jaar begeleider, trainer en adviseur bij Gedragpunt.
Daarvoor was hij werkzaam in het praktijk - , speciaal- en basisonderwijs. Hij heeft veel ervaring in het omgaan met opvallend gedrag. Zijn ervaring neemt hij mee in de gesprekken met school. Hij geeft veel bruikbare tips voor alle betrokkenen. Als u nog niet weet, wat Gedragpunt voor U kan betekenen, neem dan contact met Arthur. Samen met U zoekt hij naar een passend aanbod voor uw vraag op het gebied van omgaan met opvallend gedrag. Arthur geeft aangepaste trainingen aan schoolteams en is enthousiast trainer voor GGIGA.

 

Dominique Pedroli

Dominique Pedroli is orthopedagoog. Hij heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs ( Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen ) als leraar en directeur. Op dit moment is hij werkzaam als orthopedagoog op het Jan  Arentsz in Alkmaar ( Havo, VWO ) en als begeleider bij Gedragpunt en het SWV Schagen (basisonderwijs ). Dominique heeft veel ervaring met crisissituaties. Hij heeft een brede kijk en is goed in staat om scholen op een praktische manier te ondersteunen. Hij geeft studiedagen op maat aan schoolteams waarbij een gezamenlijke schoolvisie op gedrag, omgaan met ongewenst gedrag, preventie binnen de school en handvatten voor in de klas centraal staan. 

 

Heleen van Arkel

Heleen van Arkel is pedagoog en gedragsspecialist, werkzaam als trainer en begeleider bij Gedragpunt en het SWV IJmond. Zij heeft ervaring met het werken met kinderen met speciale zorgbehoeften binnen het reguliere onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Zij geeft studiedagen op maat aan schoolteams waarbij een gezamenlijke schoolvisie op gedrag, omgaan met ongewenst gedrag, preventie binnen de school en handvatten voor in de klas centraal staan.

Door coaching van leerkrachten en het begeleiden van Taakspel in de klas biedt zij de leerkracht mogelijkheden om meer grip te krijgen op de klassensituatie en met plezier voor de klas te staan.

 

Yvonne Ploeger

Yvonne Ploeger is vanaf 2004 (preventief) begeleider, coach en trainer bij Gedragpunt. Daarvoor was zij werkzaam in het speciaal onderwijs (REC4). Als afgestudeerd Master SEN gedragsspecialist kan zij vraaggestuurde ondersteuning bieden op het gebied van omgaan met (probleem)gedrag op individueel-, klassen- en schoolniveau. Als trainer/coach PBS (Positive Behavior Support) richt zij zich op een schoolbrede en systematische aanpak met aandacht voor goed (positief) gedrag. Als coach helpt zij leerkrachten werk gerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen. Zij helpt de ander te leren door te inspireren en te stimuleren.

 

Evelien van der Houwen

Evelien van der Houwen is sinds acht jaar werkzaam als begeleider en trainer bij Gedragpunt. In de jaren daarvoor is zij groepsleerkracht in het basisonderwijs en in het speciaal voortgezet onderwijs geweest. Evelien heeft de studie Master SEN afgerond. Zij verzorgt op maat trainingen met betrekking tot gedrag en groepsdynamica en begeleidt teamontwikkeltrajecten. Evelien is tevens PBS coach en Ggiga trainer. Regelmatig coacht ze leerkrachten en leerlingen in het V.O. en in het P.O. Het implementeren van handelingsgericht werken en het succesvol optuigen van Passend Onderwijs liggen Evelien nauw aan het hart. Zij is voor deze onderdelen adviseur.

 

Sandra Noordover

Sandra Noordover is teambegeleider op een VMBO-school en trainer bij Gedragpunt. De jaren daarvoor was zij leerkracht in het Speciaal onderwijs (ZMOK). Sandra werkt leerlinggericht en vanuit de opvatting; Zonder relatie geen prestatie. Door haar jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs heeft zij veel praktische tips/adviezen voor de docenten op de werkvloer. Naast de Rots&Water training houdt zij zich bezig met coaching van docenten en leerlingen in het PO/VO, het begeleiden van meidengroepen (meidenvenijn) en GGIGA.

 


Gedragpunt

Havinghastraat 17

1817 DA  Alkmaar

0251 670 163

scholing.gedragpunt@aloysiusstichting.nl