CBS Toermalijn (Friesland) -  PBS

Wendela Weel is de PBS coach vanuit Gedragpunt. Samen met het team heeft zij geïnventariseerd waar de school tevreden over is, betreffende PBS. Zij hebben een onderscheid gemaakt in schoolbrede- en persoonlijke punten. Wij hebben een selectie gemaakt van deze inventarisatie.

 

SCHOOLBREED:

 • Veel meer positiviteit richting leerlingen.
 • Duidelijkheid in gedragsverwachtingen.
 • Iedereen is bezig met de regels en beloont op goed gedrag.
 • Andere leerlingen uit andere groepen ook kunnen belonen.
 • Gedrag rustiger van alle kinderen door positieve benadering.
 • Iedereen is enthousiast.
 • PBS is door het complete team goed ontvangen, belangrijke voorwaarde.
 • In de school is het rustiger.
 • De school ademt positiviteit.
 • Een fijne sfeer (team, kinderen, ouders etc.)
 • Er is een duidelijke planning voor het aanleren van de regels met gedragslessen.

 

PERSOONLIJK:

 • Effect van aanleren gedrag is erg duidelijk.
 • Leerlingen en ouders geven aan dit goed te merken, ook in de buurt praat men erover.
 • Betrokkenheid van de leerlingen op het gebied van gedragsregels en beloningen. (positieve focus op elkaar)
 • Omdenken.
 • Focus op positief gedrag.
 • Duidelijkheid in regels in de klas.
 • Gedragen voelen door ouders en leerlingen van mijn groep.
 • Beloningsmuur, complimenten, bewust.
 • We kunnen elkaar aanspreken op regels en gedrag.

 

 


Gedragpunt

Havinghastraat 17

1817 DA  Alkmaar

0251 670 163

scholing.gedragpunt@aloysiusstichting.nl