Wat kunnen wij voor u doen?

Gedragpunt is een expertisecentrum voor gedrag en onderwijs. Een belangrijke kerntaak is collega's in regulier onderwijs leren omgaan met (opvallend) gedrag. Wij streven ernaar om de kennis over gedrag van leraren en andere onderwijsprofessionals, pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang, ouders èn leerlingen te vergroten. Gedragpunt geeft advies over, begeleiding bij en scholing in gedrag en gedragsproblematiek.

 

    Advies

    In ons werk richten we ons vooral op het voorkómen van gedragsproblemen en zetten we in op vroegtijdig ingrijpen om escalatie van gedragsproblematiek te voorkomen. In de gevallen dat moeilijk gedrag gewoonweg onvermijdbaar is, helpen we leraren, scholen, leerlingen en ook ouders hiermee om te gaan.
    Lees verder

    Actueel