Wat kunnen wij voor u doen?

Gedragpunt is een centrum voor gedrag en onderwijs. Een belangrijke kerntaak is collega's in regulier onderwijs leren omgaan met (opvallend) gedrag. Gedragpunt geeft advies over, begeleiding bij en scholing in gedrag en gedragsproblematiek.

Deze site zal binnenkort vervangen worden door onze nieuwe website.

Zie: http://gedragpunt.aloysiusstichting.nl/

 

    Advies

    In ons werk richten we ons vooral op het voorkómen van gedragsproblemen en zetten we in op vroegtijdig ingrijpen om escalatie van gedragsproblematiek te voorkomen. In de gevallen dat moeilijk gedrag gewoonweg onvermijdbaar is, helpen we leraren, scholen, leerlingen en ook ouders hiermee om te gaan.
    Lees verder

    Actueel